Algemene ledenvergadering afd. Brabant/Limburg

’s Hertogenbsoch, 17 februari 2010  – Het bestuur van de afdeling Brabant / Limburg maakt bekend dat zij voornemens zijn de algemene ledenvergadering van de afdeling te houden op woensdag, 21 april 2010  te Heeze.  De leden van onze afdeling krijgen ter zijner tijd  een persoonlijke uitnodiging.
Namens het bestuur
De afd. secretaris.