Algemene Ledenvergadering zaterdag 19 maart

Op zaterdag 19 maart vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de lokalen van Stichting Groennetwerk, Tongerenseweg 212, te Epe. Bij deze het programma en de agenda welk onze leden eerstdaags ook per post toegestuurd krijgen.

Programma:

 • 09.30 – 10.00 uur, Ontvangst met koffie en thee
 • 10.00 – 12.00 uur, Vergadering
 • 12.00 – 13.00 uur, Einde vergadering incl. lunch
 • 13.30 uur Lezing:
  • Marijn Steijven (beleidsmedewerker Functioneel Parket)
  • Jan Brinkman (samenwerking groennetwerk en praktijkcasussen)

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda, mededelingen, lijst van overledenen
 3. Koers vereniging:
  • Landelijke ontwikkelingen
  • Academie voor Natuurtoezicht
  • Groen uniform
  • Samenwerking
  • Huishoudelijk reglement (Commissie Tamminga)
  • Wijzigingsvoorstel statuten van regio Utrecht (bijlage)
 4. Notulen ALV 20 juni 2015
 5. Verslagen:
  • Bestuursverslag
  • Jaarverslag penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming kascommissie
 6. Begroting 2016
 7. Bestuursverkiezing
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De vergaderstukken kunt u opvragen via secretariaat@knvvn.nl of via telefoonnummer 0183 – 822 909.

>> Download uitnodiging als pdf-bestand