Sinusbeheer: maaibeheer voor vlinders

De Vlinderstichting heeft de uitvinder van het sinusbeheer, Jurgen Couckuyt uit Lokeren (Vlaanderen), uitgeroepen tot Vlinderbeheerder van het Jaar. Het sinusbeheer is een totaal nieuwe aanpak voor het maaien van grasland, waar vlinders veel baat bij hebben. Tijdens de jaarlijkse Landelijke Dag op 5 maart is Couckuyt daarom in het zonnetje gezet.

Couckuyt is namens de VZW Durme, een vereniging voor natuurbehoud in Vlaanderen, vrijwillig beheerder in graslandreservaat De Venne nabij Lokeren. In de graslandjes die hij onder zijn beheer heeft, zag hij telkens dat dagvlinders in de knel kwamen na het maaien. Het op de flora gerichte maaibeheer zorgde ervoor dat nectarbronnen voor dagvlinders na een maaibeurt vrijwel allemaal verdwenen. Coucuyt vond de oplossing in een nieuwe uitvoering van het beheer: sinusbeheer. Daarbij wordt het grasland in een slingervorm gemaaid, waarbij tijdens elke maaibeurt stukken worden overgeslagen. Daar blijven dus nectarbronnen aanwezig en kunnen de vlinders naar uitwijken.

Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: “Het principe van sinusbeheer is in feite heel eenvoudig en het neemt een aantal belangrijke obstakels van het reguliere maaibeheer weg. Dillema’s over maaidata zijn er niet meer, en flora- en faunagericht beheer kan op perceelsniveau gecombineerd worden. Sinusbeheer heeft veel potentie om graslandvlinders zoals argusvlinder, zilveren maan en zwartsprietdikkopje een steuntje in de rug te geven. En dat hebben ze hard nodig!”

Couckuyt is een echte vlinderman. Hij is eveneens zeer actief in de bescherming en monitoring van dagvlinders in het gebied van de Durme en de Schelde. Hij is actief in het bestuur van de VZW Durme en zeer regelmatig op pad om verspreidingsonderzoek naar dagvlinders te doen. In 2014 herontdekte Couckuyt samen met Laurian Parmentier een tachtig jaar lang uitgestorven gewaande vlindersoort in België: het Bretons spikkeldikkopje. Voor het project Dagvlinders in Durme en Schelde heeft hij een belangrijke stimulerende en enthousiasmerende rol: hij maakt nieuwsbrieven, organiseert excursies gericht op de inventarisatie van eitjes, rupsen en vlinders en is veel in het veld. Daarmee heeft Jurgen Couckuyt zijn sporen in de Vlaamse vlinderbescherming meer dan verdiend.

Zonder Couckuyt was sinusbeheer nooit ontstaan. Dat hij het in zijn vrije tijd uitvond en uitvoert, waardeert De Vlinderstichting zeer. Hij is daarmee een perfecte illustratie van de onschatbare waarde van vrijwilligers voor natuurbeheer en –bescherming. Titia Wolterbeek: “We konden er echt niet omheen: van Jurgen en zijn sinusbeheer moet iedereen weten!”

>> Download rapport sinusbeheer