Beboa-nieuw juli 2014

beboa logoBeboa is de beroepsvereniging voor buitengewoon opsporingsambtenaren. De vereniging zet zich in voor de ontwikkeling van de boa tot een volwaardig professional met een eigen plek in de handhavingsketen en de samenleving. We delen kennis en werken samen met werkgevers, vakbonden en andere verenigingen. Zo wil Beboa bijdragen aan de ontwikkeling van het vak en een veiliger Nederland. Maandelijks verschijnt hun nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief van juli 2014 komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Modeluniform buitengewoon opsporingsambtenaar
  • Nieuwe landelijke handhavingsstrategie
  • Moeizame samenwerking politie en boa’s
  • Recht op informatie in strafprocedures (ingang 2 juni 2014)
  • Handhaven ‘hot’ onder mbo’ers
  • Verbeterde dekking C2000-antennemasten
  • Meldkamer Utrecht verlengt contract Entropia
  • Handhavers maken schutter pistool afhandig

Je kan je via de Beboa-website aanmelden om hun nieuwsbrief te ontvangen.