Beboa nieuwskrant

Door onze partner is een nieuwsbrief gemaakt met daarin de onderwerpen:

– Persbericht: “De Groene Boa: tijd om terrein terug te winnen” In de uitzending van één vandaag van  13 december 2012 komt een verontrustend beeld naar voren over de toename van wildstroperij in Nederland.  Een belangrijke oorzaak voor de toename is de verlaagde pakkans als gevolg van de afname van de groene boa’s in het buitengebied. De Beroepsvereniging voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren  (Beboa) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) maken zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling en doen een beroep op de politiek en het openbaar bestuur om deze afname een halt toe te roepen.

– Handhavingskrant december 2012  De nieuwe handhavingskrant is gepubliceerd.

– Nieuwe tarieven feitenboekje 2013; Het nieuwe feitenboekje 2013 is gepubliceerd.

– Hoorn moet Project X-kosten zelf betalen > De gemeente Hoorn kan de 30.000 euro aan kosten niet terughalen bij een 16 jarige Twitteraar.

– Minder toezicht, meer stroperij >Het aantal meldingen van stroperij in Nederland is opnieuw toegenomen, van 3506 vorig jaar naar 3663 dit jaar. Volgens boswachters is dit slechts het topje van de ijsberg. Naar schatting zijn tienduizenden dieren, waaronder edelherten, reeën en wilde zwijnen, dit jaar illegaal doodgeschoten of gevangen.

– VNG: Geef de boa de ruimte > Op 26 november 2012 presenteerde VNG haar visiedocument “Visie boa in de openbare ruimte”. Minister Opstelten nam het 26 november in ontvangst.

Lees verder:  Beboa