Politie informatie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie informeert u met deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rond de vorming van de nationale politie en andere relevante actuele politieonderwerpen. Voor meer informatie, zie het dossier nationale politie op de website van de rijksoverheid.

 Lees verder de Nationale politie