Belangrijke wetswijziging Algemene Wet Bestuursrecht

Vanaf 1 juli 2009, is het verplicht om bij het opleggen van een bestraffende sanctie op grond van de Wet Algemeen Bestuursrecht  de cautie  mede te delen bij het afleggen van een verklaring door de betrokkene.  Dit geldt NIET voor de wet Mulder !!!  De wet mulder is daarvoor aangepast.

Als uitzondering hierop is het opleggen van een last onder dwangsom.

Zie hiervoor artikel 5:10 a van de Algemene Wet Bestuursrecht
Art. 5:10a.  Zwijgrecht en cautie  (5.0.11)  Degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie is niet verplicht ten behoeve daarvan verklaringen omtrent de overtreding af te leggen.
-2. Vóór het verhoor wordt aan de betrokkene medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.