Besluiten Natura 2000-gebieden digitaal ter inzage

foto boomVanaf 17 maart start de terinzagelegging van 23 aanwijzingsbesluiten Natura 2000 die in december 2010 zijn vastgesteld. Het gaat hier om aanwijzingsbesluiten waarvoor breed draagvlak aanwezig is. Nieuw is dat de terinzagelegging in digitale vorm gaat plaatsvinden.

Besparing

Het digitaal ter inzage leggen bespaart tijd en geld. Voorheen werden alle documenten van de verschillende Natura 2000-gebieden in provinciehuizen en op andere locaties in het land ter inzage gelegd. Per Natura 2000-gebied waren dit dikke pakken papier. Bij navraag bleek dat hiervan sporadisch gebruik werd gemaakt. De nieuwe vorm van terinzagelegging spaart dus papier, transport en ruimte. Belanghebbenden zonder toegang tot internet kunnen contact opnemen met het DR-Loket voor informatie.

Beroep

Alle aanwijzingsbesluiten zijn te vinden in de Gebiedendatabase Natura 2000. Informatie over de gebieden en de aanwijzingsbesluiten zijn nu al op internet in te zien (zie onder ‘Natura 2000’ onder zie ook). De documenten liggen officieel ter inzage vanaf 17 maart tot en met 28 april 2011. De beroepstermijn begint een dag later (op vrijdag 18 maart 2011) en sluit ook op 28 april 2011.

Belanghebbenden

Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten in beroep gaan bij de Raad van State. Belanghebbenden zijn rechtspersonen die rechtstreeks gevolgen ondervinden van de aanwijzingen. Een beroep is alleen mogelijk als de belanghebbende op het ontwerp-aanwijzingsbesluit of op het ontwerp-wijzigingsbesluit voor het Natura 2000-gebied heeft ingesproken of als een belanghebbende het niet eens is met het definitieve besluit door een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De ontwerpbesluiten voor de nu definitief aangewezen Natura 2000-gebieden zijn in eerdere periodes ter inzage gelegd. Toen had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 1587 inspraakreacties binnengekomen op deze 23 gebieden. De inspraakreacties hebben tot een aantal wijzigingen in het besluit geleid. In de definitieve besluiten worden alle wijzigingen toegelicht.

Alle aanwijzingsbesluiten zijn te vinden in de Gebiedendatabase Natura 2000.