Bijna 400 dode varkens aangetroffen bij veehouder in Gelderland

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de politie in een stal van een varkenshouder in Gelderland kadavers van bijna 400 dode varkens aangetroffen. De dieren hebben waarschijnlijk 10 maanden geleden voor het laatst voer en verzorging gehad en zijn toen door de veehouder aan hun lot overgelaten.

De inspecteurs van de NVWA hebben het bedrijf bezocht na een tip van de politie die in de stal enkele dode dieren had zien liggen. Toen inspecteurs van de NVWA samen met de politie een rondgang over het bedrijf maakten bleek dat er ongeveer 250 varkens en 140 biggen dood in de stallen lagen. Op het bedrijf was geen enkel dier meer in leven.

De varkenshouder is met hulp van de politie opgespoord. Hij bleek inmiddels werkzaam te zijn op een ander varkensbedrijf. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast zal de NVWA onderzoeken hoe het kan dat mensen die mogelijk op het erf van het bedrijf zijn geweest niet aan de bel getrokken hebben. Omdat er bij het bedrijf tijdens de laatste inspecties geen bijzonderheden waren aangetroffen was het bedrijf al een paar jaar niet meer gecontroleerd door de NVWA.

Welzijnsproblemen melden

Het is belangrijk dat iedereen die op een boerenerf komt alert is op welzijnsproblemen, zodat ernstige problemen kunnen worden voorkomen of kunnen worden verholpen. Vermoedens van dierverwaarlozing kunnen worden gemeld via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantcontactcentrum van de NVWA. Meldingen over bedrijfsmatig gehouden dieren kunnen ook gedaan worden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Ook veehouders die zelf in de problemen (dreigen te) komen kunnen contact opnemen met het vertrouwensloket.

bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 20 april 2016