Pilot “bijspijkercursus” gaat van start

Van 25 januari 2010 t/m 1 maart 2010 wordt er een pilot van de bijspijkercursus groene boa’s uitgevoerd. De deelnemers komen uit de kring van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.  Nadat de pilot heeft gedraaid zal worden begonnen met de reguliere uitvoering van de bijspijkercursus.

–  Het is de bedoeling dat omstreeks 1 februari 2010 een overzicht van alle in 2010 uit te voeren bijspijkercursussen groene boa’s met data en lokatie bekend worden gemaakt, zodat iedereen zich hierop kan inschrijven. De opleiding zal niet verzorgd worden door de Politieacademie, maar door  het

opleidingscentrum van de Algemene Inspectiedienst.