Boeren kunnen twee weken langer bemesten

Boeren die groenbemesters of winterkoolzaad inzaaien krijgen twee weken  extra de tijd om op die akkers (bouwland) drijfmest uit te rijden, meldt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Groenbemesters zijn gewassen die de belangrijke voedingsstof stikstof makkelijk opnemen, zoals wikke of winterrogge.

Met het besluit, dat vergelijkbaar is met de in 2015 verleende vrijstelling, komt Van Dam tegemoet aan een verzoek vanuit de sector. Het advies van de Technische commissie bodem en een verzoek vanuit de Tweede Kamer vormden het uitgangspunt voor het besluit.

Voor het uitrijden van dierlijke mest gelden strenge voorwaarden. De periode waarin dit is toegestaan loopt van februari tot en met 31 augustus. Door het grillige weer van de afgelopen maanden verloopt dit jaar op akkerbouwbedrijven de oogst wat later dan gebruikelijk. Daardoor lukt het in veel gevallen niet om tijdig mest uit te rijden en een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien. De periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan wordt daarom in 2016 met twee weken verlengd, tot en met 15 september. Voorwaarde is dan wel dat de groenbemester of het winterkoolzaad op deze akkers uiterlijk op 16 september worden ingezaaid.

Documenten: Kamerbrief Besluit over uitstel uitrijdverbod mest