BORDEN MOLESTER NATIONAAL PARK GEPAKT

Sinds 1 april staan in het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug uniformeborden met de openstelling regels. Sinds 1 april staan in het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug  uniforme borden met de openstelling regels.Vanaf die tijd werden deze regelmatig verwijderd, verbogen, vernield of onleesbaar gemaakt.  Na goede samenwerking en een gerichte post actie van de Boa’s, Bijzonder Opsporing Ambtenaar, kon een 54 jarige verdachte op19 november heterdaad aangehouden worden.  Naast de overtreding zal de verdachte aansprakelijk gesteld worden voor de schade. De borden zijn er voor de duidelijkheid voor de gebruikers van het park. Tot voor kort had elke terreineigenaar zijn eigen bebording en regels. Om het voor de recreant duidelijker en uniformer te maken is de grote diversiteit aan borden de afgelopen maanden vervangen door één, universeel exemplaar. Hierop staan de openstellingsregels. Om toe te zien op naleving van deze regels zijn er sinds 1 april van dit jaar een tweetal. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aangesteld voor het Nationaal Park. Zij zijn in samenwerking met de toezichthouders van de terreinbeherende organisaties, dagelijks in de bossen te vinden. Dit om misstanden te voorkomen en zo nodig bij overtredingen verbaliserend op te treden.