Damherten zwemmen Veerse Meer over

Het is algemeen bekend dat er een grote populatie damherten op de Haringvreter leeft in het Veerse Meer. Het gebeurd regelmatig dat deze damherten het eiland verlaten en dan naar de vaste wal komen. Hierdoor opstaat grote schade aan de omliggende percelen van de daar aanwezige landerijen. Door een wandelaar werd het overzwemmen van damherten … Lees meer

Handel inheemse reptielen en amfibieën

Uit onderzoek van RAVON blijkt dat in Nederland illegale handel plaatsvindt in inheemse reptielen en amfibieën. Naast algemenere (tuin)soorten, blijken ook strikt beschermde en ernstig bedreigde soorten ter verkoop te worden aangeboden. Voor kleine, bedreigde populaties kunnen de gevolgen hiervan zeer nadelig zijn. Lees verder:  Natuurbericht

Drie Fransen aangehouden voor stroperij in Stijnse Groen

Gouda, 29 april 2014 – De politie heeft dinsdagmiddag 29 april, drie mannen van 33(2) en 38 jaar uit Frankrijk aangehouden op verdenking van stroperij in het Stijnse Groen. Een getuige zag de mannen op de Rossinistraat uit een auto stappen en het Stijnse Groen inlopen. Omdat de mannen een schepnet en een verrekijker bij zich hadden hield de getuige ze in de gaten en sprak ze aan.

Bron:  Oozo

Lees meer

Vossen bejagen met lichtbak

Ondanks de uitspraak van de Raad van State, waarin het gebruik van de lichtbak nadrukkelijk werd verboden, wijkt staatssecretaris Sharon Dijksma toch af van het verbod om vossen met behulp van lichtbakken te bejagen. Dijksma is van mening dat de uitspraak van de Raad van State betrekking heeft op de reguliere jacht op vossen en … Lees meer

Bever houdt gemoederen bezig

In Elsloo leeft een bever die de gemoederen lokaal flink bezighoudt. Is het een aanwinst voor de natuur, of zorgt het dier voor overlast door het wandelpad onder water te zetten? Om deze vragen te beantwoorden organiseren ARK en Staatsbosbeheer op zaterdag 12 april een excursie naar de Hemelbeek.  De bever van Elsloo houdt de … Lees meer

Dertig leden debatteren over het stropen in bossen en wateren

………………..Mevrouw Thieme (PvdD):    Ik hoor de staatssecretaris haar zorg uitspreken over de stroperij.  Nu is er een Benelux-overeenkomst, waarin de partijen hebben afgesproken dat er ‘s  nachts niet mag worden gejaagd, juist om stroperij tegen te gaan. Dan worden namelijk middelen gebruikt die stroperij in de hand werken, zoals lichtbakken. De staatssecretaris zegt dat zij de stroperij zo graag wil … Lees meer

Werelderfgoed Waddenzee verdient beter en eenduidig natuurbeheer

Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat onder grote druk. Dat blijkt ook uit het gisteren verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’. De situatie is wat de samenwerkende natuurorganisaties betreft zorgwekkend. De achteruitgang van de biodiversiteit is niet gestopt; zie de recente berichten over mosselbanken en broedvogels. Goed en eenduidig natuurbeheer … Lees meer

Maastrichtenaar (65) aangehouden wegens stroperij

MAASTRICHT – De politie heeft in samenwerking met de provincie Limburg  een 65-jarige Maastrichtenaar aangehouden op verdenking van het illegaal  vangen van beschermde vogels op de voormalige stortplaats in het  Belvédère-gebied in Maastricht. Dat meldt de Limburgse politie op Twitter.  Bij de man thuis werden enkele beschermde vogels aangetroffen, aldus het  bericht. Om wat voor … Lees meer

Gladde slangen in Maastricht

Maastricht – Op de Sint Pietersberg zijn voor het eerst sinds 50 jaar weer gladde slangen gevonden. Elders in Nederland komt deze soort voor in heide- en hoogveengebieden, maar in Maastricht leeft de gladde slang op rotsachtige hellingen grenzend aan hellingbossen en kalkgraslanden. Dat zijn de habitats waar ze in Wallonië, Noord-Frankrijk en nabije gebieden … Lees meer

Motie groene vrijwilligers aangenomen

Het aannemen van de motie betekent dat staatssecretaris Sharon Dijksma van de Tweede Kamer de opdracht heeft gekregen om ervoor te zorgen dat de bezuinigingen op natuur en de decentralisatie van het beleid niet ten koste gaan van de coördinatie en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de natuur. Er zijn naar schatting 100.000 vrijwilligers werkzaam … Lees meer