Brief contributie KNVvN leden en donateurs over 2016

Onlangs zijn er incassobrieven inzake de contributie voor leden en donateurs over 2016 verstuurd. Enkel zijn er een aantal brieven verstuurd waarop een foutief bedrag vermeld staat, maar gelukkig staan alle bedragen in onze financiële administratie wel correct.

Deze bedragen zijn zoals er met de leden en donateurs is afgesproken. Tevens zijn er een aantal incassobrieven verstuurd naar leden en donateurs die de contributie d.m.v. een factuur betalen. Deze kunnen uiteraard als niet verzonden beschouwen worden. De contributiefacturen zullen vandaag verstuurd worden. Voor ereleden en leden van verdienste geldt dat zij de brief ook als niet verzonden kunnen beschouwen.

Mochten er nog vragen zijn, kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat, secretariaat@knvvn.nl