Inspecteurs treffen 100 dode schapen en lammeren aan bij veehouder in Friesland

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens een inspectie op 24 maart ongeveer 100 kadavers van schapen en lammeren aangetroffen in de stal, op het erf en in de weilanden rond de boerderij van een veehouder in Friesland.

De inspecteurs constateerden ernstige dierverwaarlozing. De ruim 550 nog levende schapen zijn gisteren overgebracht naar een opslaghouder waar zij worden gehuisvest en verzorgd en de nodige medische verzorging krijgen. De NVWA is bestuursrechtelijk en strafrechtelijk opgetreden tegen de veehouder.

Dierverwaarlozing melden

Dit is het tweede geval van ernstige dierverwaarlozing in korte tijd. De NVWA wijst er nogmaals op dat het belangrijk is dat iedereen die op een boerenerf komt alert is op dit soort problemen. Daardoor kunnen dergelijke ernstige dierwelzijnsproblemen misschien worden voorkomen of sneller worden verholpen. Veehouders die hun dieren verwaarlozen doen dit doorgaans omdat ze door omstandigheden geen uitweg meer zien; er is vaak geen opzet in het spel. Vermoedens van dierverwaarlozing kunt u melden via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantcontactcentrum van de NVWA. Meldingen over bedrijfsmatig gehouden dieren kunnen ook gedaan worden bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Meer informatie:

bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 25 maart 2016