Compensatie voor waardeverlies bij aanleg kleine landschapselementen in provincie Utrecht

Kleine landschapselementen zoals houtwallen en elzensingels zijn cruciaal voor de biodiversiteit. Maar wanneer eigenaren van agrarische gronden ze aanleggen, daalt vaak de waarde van de landbouwgrond. De provincie Utrecht compenseert deze daling met een nieuwe subsidieregeling.

>> lees verder