Kijk voor natuurbeheer dynamische Waddenzee en Noordzeekustzone breder dan naar stikstof alleen

Zandsuppletie, dijken en baggerwerkzaamheden hebben grote invloed op de Waddenzee en de Noordzeekustzone. De Ecologische Autoriteit adviseert daarom in een volgende NDA breder te kijken dan alleen naar de invloed van stikstof op stikstofgevoelige natuur.

>> lees verder