De handhavingskrant

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) doen steeds meer in de handhaving. Lees er  alles over in het decembernummer van de  handhaving.

De rol van de BOA bij overlast in de openbare ruimte neemt toe. Capaciteitstekort bij de politie is hier mede oorzaak van. Henk van Essen, korpschef Haaglanden en lid van de Raad van Korpschefs vertelt over hoe dat werkt. Een andere ontwikkeling is dat steeds meer  handhavingstaken bij gemeenten komen te liggen. Daarom zoeken gemeenten samenwerking en zetten hun BOA’s flexibel in. Met de Bestuurlijke Strafbeschikking milieu hebben de BOA’s per 1 maart 2012 een nieuw instrument om overtreders aan te
pakken. In Persoonlijk  Portret vertelt handhaver van het jaar Ruud van den Langenberg enthousiast over zijn werk als milieucontroleur.  Een heel ander geluid biedt het artikel over de invloed  van muziek in combinatie met geur op veiligheidsgevoel én daadwerkelijke veiligheid.

De Handhavingskrant is voor iedereen met professionele belangstelling voor  handhavingsvraagstukken. De krant bevat bijdragen over onder meer effectieve interventies, actuele ontwikkelingen en best practices.  De Handhavingskrant komt vier maal per jaar  uit.

Via www.hetccv.nl/publicaties/handhavingskrant  kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement. Via deze site kunt u de  Handhavingkrant ook downloaden.  De Handhavingskrant is een  uitgave van het Centrum voor  Criminaliteitspreventie en Veiligheid. http://www.hetccv.nl/