2009

Winter 2009

Voorwoord
Actuele bestuurszaken
Den Haag vandaag
Agressie aanpakken?
Handreiking Faunaschade
Verboden messen als bedoeld in de Wet Wapens en munitie
De Wildschut
GIS en GPS in bos- en natuurbeheer
Afdelingsnieuws
Ziekte van Lyme is beroepsziekte
Het secretariaat van de NVvN is weer bezet
Op pad met…Rolf Meijer
Verboden middelen
Drie uitheemse eekhoornsoorten in Nederland verboden

Najaar 2009

Van de voorzitter
Den Haag vandaag
Actuele bestuurszaken
Kan een tent of vistent een niet te betreden woning zijn ?
Palingvisser gaat achter het net vissen
Kraaienvangkooi ontheffingsplichtig
Succesvol maar nat Landelijk Kampioenschap NVvN
Interview verhelderend
Afdelingsnieuws
Minister Verburg publiceert nieuwe rode lijsten met bedreigde soorten
Op pad met…Bert Leferink
Nieuwe kansen voor de populier
Verboden middelen

Zomer 2009

Van de voorzitter
In Memoriam Jonkheer Barthold Willem Floris de Beaufort
Den Haag vandaag
De BOA voor de milieuhandhaving beter benut
Tijdelijke regeling bijstand advocatuur
Wie is aansprakelijk?
Sfeerimpressie van de Algemene Ledenvergadering 2009
Tekenpreventie werknemer
Afdelingsnieuws
Onze NVvN-stand aanwezig op de 16de game fair
Hoe gaan we om met persoonsgegevens ?
Op pad met…Kors Pater
Van de vos en de kievit
Vragen over pootringen
Verboden middelen
Nachtelijk toezicht blijft gewenst

Voorjaar 2009

Van de voorzitter …
Actuele bestuurszaken
Den Haag vandaag
Belangrijke uitspraak van de Rechtbank Middelburg
Een goede kaart is het halve werk
Bijzondere oproep
De WASP knife
Afdelingsnieuws
Engelsman aangehouden voor wildstroperij
Op pad met… De Duinwachter
Verboden middelen