Dutch Wild & Health Center – Wat moet de BOA weten ?

Wat doet het DWHC en waarvoor heeft het DWHC een ontheffing?

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC; www.dwhc.nl ) verricht postmortaal onderzoek bij doodgevonden of geeuthanseerde vrij-levende wilde dieren. Door ziekte- en doodsoorzaken vast te stellen wordt meer kennis verkregen over de gezondheid van wilde dieren in Nederland. Vooral buitengewone sterfte wordt onderzocht. De verkregen kennis kan gebruikt worden in beleid aangaande de volksgezondheid en diergezondheid en aangaande de natuur. Het DWHC is ingebed in de faculteit Diergeneeskunde (FD) van de Universiteit Utrecht en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de FD.

De dode wilde dieren komen uit het veld en moeten naar Utrecht voor het verrichten van het post-mortaal onderzoek. Om in dit kader de dode wilde dieren onder zich te hebben en te vervoeren naar DWHC in Utrecht is een ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 13, lid 1 van de Flora en Fauna wet aan het DWHC verleend.

In de eerst volgende Jachtopzichter zal hier uitgebreid overe geschreven worden.