Graslanden Zwarte Water kraamkamer voor modderkruiper en kwabaal

In het Zwarte Water, benedenstrooms van de Overijsselse Vecht, is dit voorjaar succesvolle voortplanting gevonden van twee zeer zeldzame vissoorten: grote modderkruiper en kwabaal. De ondergelopen graslanden, met relatief warm en voedselrijk water, in overstromingsvlaktes langs rivieren en beken vormden eeuwenlang een belangrijke kraamkamer voor deze soorten. Nadat het water gezakt was, groeiden de jonge visjes op in de strangen en slootjes die zorgden voor de afwatering van de hooilanden.

>> Lees verder