Toegangspoort naar 300 ha natuur en recreatie boven Rotterdam

Met de opening van toegangspoort ‘De Melkschuur Zuidpolder’ kunnen de inwoners van Rotterdam en Lansingerland het groen- en recreatiegebied Noordrand Rotterdam bezoeken. Dit is een nieuw 300 hectare groot natuur- en recreatiegebied. De toegangspoort, melkschuur Zuidpolder, wordt een natuur-infopunt met een wilde bloementuin.

Gedeputeerde Han Weber, wethouder Jeroen Heuvelink van Lansingerland, directeur Marc van Tweel van Natuurmonumenten en een vertegenwoordiger van gemeente Rotterdam openden De Melkschuur en gaven hiermee ook het startsein voor de herinrichting van Vlinderstrik-West komend halfjaar. Natuurmonumenten gaat het infopunt en het omliggende natuur- en recreatiegebied Vlinderstrik beheren.

Groene verbinding

De Vlinderstrik is onderdeel van de groenstructuur Noordrand Rotterdam. Dit is een groene verbinding tussen de regioparken (grootschalige groengebieden) Midden-Delfland en Rottemeren voor mensen, dieren en planten. De provincie, de voormalige stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam vinden deze groene verbinding erg belangrijk en hebben flink geïnvesteerd in de aankoop van grond, de groene inrichting en het aanleggen van fiets- en wandelpaden.

Bescherming

De Vlinderstrik is grotendeels gefinancierd uit het Project Mainport Rotterdam (PMR). Voor de versterking van de leefbaarheid kwam geld beschikbaar om 750 ha groen aan te leggen, waarvan 100 ha in de Vlinderstrik. De overige 40 ha van de Vlinderstrik hebben gemeente, stadsregio en de provincie hebben samen gefinancierd, de provincie en de stadsregio hebben daarvoor ieder € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Voor ruim 300 hectare polderlandschap aan de noordkant van Rotterdam is bescherming nu gegarandeerd. Natuurmonumenten gaat hier de vogels, vlinders en bloemen terugbrengen in het landschap, samen met toekomstgerichte stadsboeren, enthousiaste vrijwilligers en de gemeente.

Gezondheid

Gedeputeerde Han Weber: “Inwoners hebben nu een groengebied naast de deur hebben waarin ze kunnen genieten en ontspannen. Groen heeft een belangrijk effect op onze gezondheid. In deze stedelijke omgeving kun je straks tientallen kilometers door het groen kan fietsen en wandelen, zonder barrieres tegen te komen. Voor het voortbestaan van planten en dieren is deze groene verbinding ook van belang.”

Beleven

De inrichting van het natuur- en recreatiegebied gaat nu van start. Ook legt de gemeente een nieuw fietspad, het Polderpad, aan door het groen, helemaal van de Rotte tot aan de Schie. Over dit ‘Polderpad’ fiets je zo vanuit het Kralingse Bos en de Rottemeren naar de onverwacht weidse polders aan de noordkant van Rotterdam. Voor inwoners van Rotterdam en Lansingerland is straks van alles te beleven langs het Polderpad. Er komt speelnatuur, enkele stadsboerderijen en landwinkels, een landgoedpark met horeca, pluk- en picknickweides, uitzichtpunten en een ruim netwerk aan fiets- en wandelpaden.

bron: Provincie Zuid-Holland