Groene burgerinitiatieven dragen bij aan natuurbeleid buiten Natuurnetwerk Nederland

Georganiseerde burgers leveren een belangrijke bijdrage om het landelijk gebied en de stad te vergroenen. Weinig initiatieven zijn echter actief binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat is opvallend, want groene burgerinitiatieven zijn vaak meer gericht op de ecologische waarde van de natuur dan op recreatief gebruik. Teruglopende overheidssubsidies bedreigen echter de initiatieven.

>> Lees verder