Home > Nieuws > Algemeen > Terinzagelegging Ontwerpnatuurbeheerplan 2017

Terinzagelegging Ontwerpnatuurbeheerplan 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ‘Ontwerpnatuurbeheerplan 2017’ op 17 mei 2016 vastgesteld en akkoord bevonden voor terinzagelegging.

>> Lees verder