Handel inheemse reptielen en amfibieën

Uit onderzoek van RAVON blijkt dat in Nederland illegale handel plaatsvindt in inheemse reptielen en amfibieën. Naast algemenere (tuin)soorten, blijken ook strikt beschermde en ernstig bedreigde soorten ter verkoop te worden aangeboden. Voor kleine, bedreigde populaties kunnen de gevolgen hiervan zeer nadelig zijn.

Lees verder:  Natuurbericht