Handhavingskrant Maart

Op 30 april vindt de troonswisseling plaats in Amsterdam. In deze Handhavingskrant leest u hoe de stad zich voorbereidt op 700.000 à 800.000 bezoekers, met als doel: een feestelijke en veilige dag. Daarvoor worden duizenden toezichthouders en handhavers ingezet.

Daarnaast biedt de krant artikelen over:

–       de invloed van de sociale omgeving op naleefgedrag en hoe de handhaving daarvan gebruik kan maken

–       ervaringen van de RUD-pilot Kijfhoek, voorloper op het gebied van de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten

–       van mystery guests tot hyperintelligente camera’s: slim observeren in de wereld van toezicht en handhaving krijgt vorm

–       hoe kleine interventies naleving bevorderen

In Persoonlijk Portret doet Henk Schoonhoven verslag van zijn werk als marktmeester. “Communiceer, en hak nooit met de botte bijl.”

De Handhavingskrant is voor iedereen met professionele belangstelling voor handhavingsvraagstukken. De krant bevat bijdragen over onder meer effectieve interventies, actuele ontwikkelingen en best practices. De Handhavingskrant komt vier maal per jaar uit.

Via http://www.hetccv.nl/publicaties/handhavingskrant kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement. Via deze site kunt u de Handhavingskrant ook downloaden.

De Handhavingskrant is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. http://www.hetccv.nl/