Het succesverhaal van 15 jaar otters in Nederland

Wageningen, 7 juli 2017 – Vandaag is het 15 jaar geleden dat de otter in de Weerribben-Wieden is geherintroduceerd. Toenmalig staatssecretaris Geke Faber liet de eerste dieren los (zie filmpje). Inmiddels zijn deze iconische dieren uitgezwermd over vrijwel geheel Nederland.

>> Lees verder