Ogen en oren in het buitengebied zijn van onschatbare waarde

Op woensdag 5 juli ontvingen een drietal BOA’s in Oudelande de Petrosinopenning uit handen van Frank van Ierland, regionaal programmaleider Ondermijning van Taskforce Brabant Zeeland.

BOA’s van Natuurmonumenten en de Wildbeheereenheid (WBE) Steenbergen werden verrast met de penning vanwege hun heldhaftige inzet en bijdrage aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De BOA’s kregen de onderscheiding vanwege hun actieve en oplettende houding in het buitengebied. “Daar kunnen we alle inzet en hulp goed gebruiken”, aldus Frank van Ierland. Hun bijdrage is daar een perfect voorbeeld van. Niet alleen vanuit hun betrokkenheid maar ook de wijze waarop: creatief en samen. Zo zorgden ze er met hun oplettendheid bijvoorbeeld voor dat de buitenteelt in Heijningen tot succesvolle aanhoudingen leidde.

De Petrosino penning wordt slechts incidenteel uitgereikt aan collega’s binnen de verschillende partners die een voorbeeld vormen in de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

“We werken in de integrale aanpak met veel verschillende partners. Prachtig om te zien dat ook WBE Steenbergen en Natuurmonumenten een actieve rol vervullen.”, aldus Frank. Naast de penning kregen de mannen ook een certificaat en een kleine attentie als blijk van waardering.

Petrosino penning
De uitgereikte penning is vernoemd naar Joseph Petrosino. Hij was een politieagent in New York en een pionier op het gebied van de aanpak van georganiseerde criminaliteit. In de 2e helft van de 19e eeuw streed hij tegen de Black Hand, de maffia zoals we die nu kennen. Hij was daadkrachtig en rechtvaardig maar blonk vooral uit in het bedenken van technieken en acties om de om de activiteiten van de maffia te verstoren. Zijn naam wordt nu wereldwijd gebruikt om collega’s te eren voor hun inzet en bijdrage.

Integrale aanpak
De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit is er een die moedige strijders nodig heeft. Gemeenten, politie, Belastingdienst en Openbaar Ministerie werken ondersteund door het RIEC en de Taskforce Brabant Zeeland samen in de aanpak van verdachte personen en organisaties die zich bezig houden met georganiseerde criminaliteit. Illegaal verkregen vermogen wordt door criminelen vaak geïnvesteerd in luxe goederen en legale branches, zoals vastgoed en horeca. Deze vermenging van onder- en bovenwereld leidt tot ongelijkheid in de samenleving.