Illegale visnetten aangetroffen op Markermeer

2432212 november 2014 – Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en Staatsbosbeheer hebben dinsdag 11 november tijdens een gezamenlijke controle 10 illegale visnetten in beslag genomen op het Markermeer. De NVWA onderzoekt van wie deze staand want netten zijn.

De netten hadden een gezamenlijke lengte van één kilometer en waren niet voorzien van jonen of drijvers. Ook ontbraken de verplichte merkjes, die aangeven van wie de netten zijn. Daardoor zijn de netten illegaal en is er sprake van visstroperij. In de netten troffen de inspecteurs ongeveer 40 vissen aan. Het lijkt er dan ook op dat de netten kort geleden pas zijn uitgezet.

Beperkingen visserij

Sinds 1 juli van dit jaar geldt er een vangstbeperking voor schubvis op het Markermeer en het IJsselmeer. Vissers mogen nog maar 15 procent van hun staand want netten gebruiken. Deze beperking loopt tot 1 juni 2015. In aanvulling daarop zal de zegenvisserij worden beperkt en de visserij met grote aangepaste fuiken worden verboden. De maatregelen zijn getroffen om te helpen de sterk teruggelopen visstand in het Markermeer en het IJsselmeer weer op peil te krijgen.

Toezicht verscherpt

Omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij is het toezicht verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de OFGV, de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO), politie, Openbaar Ministerie, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.