INSCHRIJVING VERKIEZINGEN HANDHAVING EN TOEZICHT VAN START

ccvIedere handhaver of toezichthouder die zich inzet voor een schone, veilige, gezonde en rechtvaardige leefomgeving kan meedingen naar de titel Handhaver van het Jaar of kan een project indienen voor de Trofee voor vernieuwend toezicht. Inschrijven voor de Verkiezingen Handhaving en Toezicht kan de hele maand mei.

Kijk op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.

In 2011 zijn de verschillende verkiezingen binnen handhaving en toezicht samengevoegd tot één verkiezing met drie categorieën:

1. de Handhaver van het Jaar,

2. de Projecttrofee voor vernieuwend toezicht en

3. het Handhavingstalent van het Jaar.

Iedere toezichthouder, controleur, inspecteur, opspoorder of specialist die zich bezig houdt met handhaving en toezicht van de domeinen openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs, openbaar vervoer, werk en bijstand of gezondheidszorg kan in aanmerking komen voor de titel Handhaver van het Jaar 2011, of kan met een project meedingen naar de Projecttrofee voor vernieuwend toezicht. Daarnaast kunnen scholen en opleidingsorganisaties ook dit jaar weer veelbelovende studenten op het gebied van handhaving en toezicht nomineren voor de derde categorie: Handhavingstalent van het Jaar. Een expertcomité onder leiding van Jenny Thunnissen, inspecteur generaal Ministerie van Infrastructuur en Milieu, beoordeelt alle inzendingen en kiest daaruit de winnaars. De verkiezingen zijn bedoeld voor handhavers en toezichthouders die werken bij een provincie, gemeente, Rijksinspectie, gemeenschappelijk dienst (milieu of anderszins), politie, waterschap, justitie of een opleidingsorganisatie.  De verkiezingen Handhaving en Toezicht 2011 worden georganiseerd door het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM), de Inspectieraad, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Vereniging Stadswerk Nederland.

Voor meer informatie, de criteria en de inschrijfformulieren kijk op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.

Voor meer informatie:

Fred Kok, LOM, 070-3519705

Debby Ronosetiko, Bureau Inspectieraad, 06-50768644.

Mirjam Prinsen, CCV, 030- 751 6700