Jachtopzichtersdag Zeeland

De jaarlijkse jachtopzichtersdag voor de afdeling Zeeland zal gehouden worden op zaterdag 26 juni 2010.  Er zal een schietwedstrijd worden georganiseerd met aansluitend een barbeque. De leden en de donateurs van de afdeling zullen persoonlijk worden uitgenodigd