Jachtverbod en tegemoetkomingen

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in verband met het tegengaan van de verspreiding van vogelgriep besloten tot een jachtverbod. Niet alleen de jacht op watervogels is verboden, maar ook andere jachtactiviteiten waarmee watervogels kunnen worden verstoord, zoals het jagen op hazen in een waterrijkgebied met veel watervogels. Van dit verbod kan slecht worden afgeweken indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer, ter bestrijding van muskusratten of ter voorkoming van schade door konijnen op

>> Lees verder