Ontheffing voor inzet vangkooien door Utrechtse fruittelers

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een ontheffing binnen de Flora- en Faunawet aan fruittelers verleend voor het vangen kraaien en kauwen met behulp van vangkooien om daarmee schade op hun bedrijf te voorkomen. De rechtbank Gelderland heeft op 16 november bepaald dat er een voldoende wettelijke grondslag aanwezig is die het Utrechts college de bevoegdheid biedt om de ontheffing te verlenen.

>> Lees verder