Jagers en agrariërs werken samen

LLTB-bestuurslid Pieter van Melick (rechts) en Wim Grave, voorzitter van de provincie Limburg van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) hebben een convenant getekend, om de samenwerking tussen de twee partijen kracht bij te zetten.


‘De LLTB en de Jagersvereniging hebben elkaar in de loop der jaren steeds beter weten te vinden en met dit convenant willen we onze samenwerking onderstrepen’, zegt Van Melick. Middels het convenant bekrachtigen beide partijen de samenwerking op gebied van faunabeheer. Daar waar mogelijk stemmen genoemde partijen hun beleidskeuzes en uitvoeringstaken met betrekking tot het faunabeheer in provincie Limburg met elkaar af.

Dat er goed samengewerkt wordt blijkt ook uit het overleg georganiseerd door de afdeling OostMaas en de WBE’s in die regio gelegen. Hubert Stassen, secretaris van WBE Grenskant, gaf uitleg over het succesvolle beheer van wilde zwijnen in WBE Grenskant. ‘De sleutel voor succes is een goede samenwerking tussen jachthouders onderling en tussen jachthouders en agrariërs. Dit kan materieel, financieel of anderszins. Elkaar iets gunnen is daarbij essentieel!’ Ook het organiseren van een snelle communicatie tussen de agrariërs en de jachthouders is essentieel voor succes. Dit, omdat wilde zwijnen zich snel kunnen verplaatsen.

Tevens werd besproken hoe agrariërs bij kunnen dragen aan het waarborgen van mogelijkheden tot schadebestrijding. Het melden van schade en het waarnemen van wilde zwijnen door de boer is belangrijk om de ontheffingen en vrijstellingen voor afschot in stand te houden. Agrariërs die schade hebben moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen om de melding te doen. Dit kan met hulp van hun eigen jager/WBE of met hulp van de LLTB-infolijn.

bron: www.lltb.nl