Kaarten agrarische natuur- en landschapsbeheer Gelderland vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben als onderdeel van het agrarisch deel van het Natuurbeheerplan 2017 de de Leefgebiedenkaart voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de zoekgebieden voor agrarische waterbeheer vastgesteld. Op basis van deze kaarten is te zien voor welke percelen subsidie is aan te vragen door de agrarische collectieven.

Deze kaarten zijn in overleg met de agrarische collectieven en waterschap tot stand gekomen. De agrarische collectieven hebben de gesprekken met de agrariërs, kennen het gebied en de doen gebiedsaanvraag voor de subsidie agrarische natuur en Landschapsbeheer. Afstemming en instemming van het waterschap is nodig in verband met de doelen en financiële bijdrage van het waterschap.

De kaarten zijn in te zien via de website van de provincie Gelderland.