Kansen en knelpunten bij uitvoering Europese Vogel- en Habitatrichtlijn

In 2015 is de Europese Commissie gestart met een Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Fitness Checks worden door de Europese Commissie gebruikt om regelgeving door te lichten op criteria zoals effectiviteit, efficiëntie en coherentie. Hiertoe heeft de Europese Commissie vragenlijsten uitgezet bij de lidstaten. Aangegeven is dat de antwoorden onderbouwd moeten worden met voorbeelden uit de praktijk.

>> Lees verder