Verbod op zwanendriften heeft weinig gevolgen voor populatie-ontwikkeling

Zwanendriften, het vangen van wilde zwanen om ze te houden als kooivogel, of voor bijvoorbeeld dons of veren, is een oud recht dat in de Middeleeuwen was voorbehouden aan de edelen. In Nederland kwam de praktijk tot voor kort nog sporadisch voor, maar wordt, mede onder druk van dierenrechtenorganisaties, binnenkort verboden. Het ministerie van EZ vroeg Alterra om de ecologische gevolgen hiervan in beeld te brengen.

>> Lees verder