Kleine bijenkastkever (Aethina tumida) aangetroffen in Italië

foto: Wikipedia
foto: Wikipedia

De kleine bijenkastkever (Aethina tumida, KBK) is aangetroffen in Calabrië in het zuiden van Italië. Deze voor Europa nieuwe soort parasiteert bijenvolken en kan grote schade aanrichten.

 

 

Er zijn maatregelen genomen om de kever te bestrijden en verspreiding te monitoren. In de betreffende regio geldt een vervoersverbod. Gezien de omvang van de uitbraak wordt rekening gehouden met een permanente vestiging van de kleine bijenkastkever in Europa. Maar momenteel is nog niet te overzien wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse bijenhouderij.

De kleine bijenkastkever is een aangifteplichtige ziekte. Melding van de ziekte kan via het meldpunt dierziekten bij de NVWA, tel. (045) 546 31 88) of via bijen@wur.

Lees meer op de website van Wageningen UR.