NVWA neemt ondermaatse snoekbaars in beslag

7 oktober 2014Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben op maandag 6 oktober 30 kilo ondermaatse snoekbaars in beslag genomen bij een beroepsvisser. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Tijdens een controle zagen inspecteurs op het Markermeer de beroepsvisser die bezig was met grote fuiken voor de wolhandkrabvisserij. In de haven van Hoorn hebben zij de visser vervolgens gecontroleerd. Daarbij troffen de inspecteurs 63 ondermaatse snoekbaarzen aan, die de visser had verstopt onder een partij andere vis. De te kleine vissen zijn in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt tegen de verdachte, bij wie vorig jaar november ook al ondermaatse snoekbaars werd aangetroffen. Het Functioneel Parket buigt zich over deze zaak, omdat het gaat om een economisch delict.

Beperkingen visserij

Tussen 1 september en 1 december is de jaarlijkse gesloten tijd voor aalvisserij. Het is in die periode verboden te vissen op paling (of aal) of om vistuig voorhanden te hebben waarmee paling gevangen kan worden. Op die manier krijgt volwassen paling de gelegenheid naar zee te trekken en zich voort te planten.

Ook geldt sinds 1 juli dit jaar een vangstbeperking voor schubvis op het IJsselmeer. Vissers mogen nog maar 15 % van hun staand want netten gebruiken. Deze beperking loopt tot 1 juni 2015. In aanvulling daarop volgt beperking van de zegenvisserij en een verbod op de visserij met grote fuiken. De maatregelen moeten helpen de sterk teruggelopen visstand in het IJsselmeer weer op peil te krijgen.

Toezicht verscherpt

Het toezicht is verscherpt omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij, Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de OFGV, de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO), politie, Openbaar Ministerie, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.

Meer informatie