LandschappenNL positief over initiatiefnota Weidevogelbeheer GroenLinks

LandschappenNL is positief over de initiatiefnota Weidevogelbeheer van GroenLinks. De nota bevat heldere statements over knelpunten rond de achteruitgang van biodiversiteit in het agrarisch gebied en zinvolle suggesties om oorzaken van die achteruitgang aan te pakken. Dit vraagt om een verdere uitwerking van de nota. LandschappenNL geeft een aantal suggesties.

>> Lees verder