Mededeling bestuurssamenstelling

Op 12 januari heeft de heer G. Verwoerd het bestuur medegedeeld dat hij besloten heeft zijn functie als secretaris per direct neer te leggen. De redenen die de heer Verwoerd hiervoor heeft opgegeven zijn gebrek aan tijd, andere prioriteiten en verschil van visie op het te voeren beleid van de vereniging. Wij betreuren dit zeer maar respecteren dit besluit.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur KNVvN