Nationale Databank Flora en Fauna voor groene bureau’s beschikbaar

De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) hebben een overeenkomst gesloten om de zeventig leden van het NGB aan te sluiten op de NDFF. Daarmee krijgen de groene bureaus toegang tot 95 miljoen gevalideerde waarnemingen over natuur in Nederland. De overeenkomst stelt adviesbureaus in staat om een abonnement te nemen op de NDFF.


Informatie

De data en informatie uit de NDFF zijn belangrijk bij advisering over natuur. Onder meer voor effectstudies, het bepalen of en welke maatregelen voor beschermde planten en dieren nodig zijn en voor planvorming. Tot nu toe kregen adviesbureaus toegang tot de data via eenmalige leveringen of via het abonnement van een opdrachtgever. Dankzij het abonnement kunnen medewerkers van adviesbureaus zelf de gegevens bekijken in het Uitvoerportaal van de NDFF. Naast waarnemingen van beschermde planten en dieren zijn er ook kaarten beschikbaar die de kans op voorkomen van bepaalde soorten aangeven en die aangeven in welke mate een gebied onderzocht is.

Betrouwbare gegevens

De NDFF bevat onder andere de data van de soortenorganisaties (zoals Sovon, RAVON en De Vlinderstichting), Telmee, Jaarrond Tuintelling en Waarneming.nl. Ook veel provincies, waterschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn hun data gaan laden op de NDFF. Hiermee is Nederland voor natuur het best gedocumenteerde land ter wereld. Alle waarnemingen in de NDFF worden op een uniforme manier gevalideerd, mede dankzij de inzet van ongeveer tweehonderd vrijwillige validatoren.
Adviesbureaus dragen ook zelf bij aan de NDFF door eigen waarnemingen in te voeren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een nog gedetailleerder beeld van de staat van de natuur in Nederland, een belangrijke basis voor natuurbescherming in Nederland.

Aansluitingen

Adviesbureaus kunnen per bureau een onbeperkt aantal persoonlijke aansluitingen krijgen op de NDFF. De aanmelding tot abonnee verloopt via de secretaris van het Netwerk Groene Bureaus, Bas van Leeuwen (secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl).
Het Natuurloket biedt toegang tot de data van de NDFF en biedt ondersteuning bij vragen en problemen. Nieuwe abonnees kunnen starten met een gratis cursus of ondersteuning via de website en helpdesk op www.ndff.nl.