Miljoenenschade door botsingen met reeën

Amersfoort – Zo’n 6.300 aanrijdingen  met groot wild werden in 2013 gemeld bij de meldkamer van de politie. Extra veel aanrijdingen vinden plaats na de omzetting van winter- naar zomertijd en vice versa.

Door de rijke fauna en de grote hoeveelheid verkeersbewegingen vindt er in ons land een groot aantal aanrijdingen plaats van wilde dieren met auto’s en treinen. In 2013 werden 6.300 aanrijdingen tussen auto’s en grote dieren geregistreerd. Het geschatte aantal aanrijdingen ligt rond de 10.000 omdat niet iedere aanrijding gemeld wordt. Het gaat hierbij om botsingen met grote hoefdieren zoals reeën, herten en wilde zwijnen. Aanrijdingen tussen grote hoefdieren en treinen komen ook met enige regelmaat voor.

De impact van een botsing is altijd groot: zowel voor mens als dier. Dieren raken in veel gevallen zwaar gewond en per jaar komen gemiddeld twee personen om het leven door een aanrijding met wild. De materiële schade aan voertuigen op de weg bedroeg in 2013 ruim € 16 miljoen.

Preventie
Jagers spelen een cruciale rol in het voorkomen van aanrijdingen en aanvaringen en daarmee bij het vergroten van de verkeersveiligheid in Nederland. Niet alleen verminderen zij door het beheer van populaties het aantal botsingen, ook steken zij veel tijd in preventieve maatregelen zoals het inventariseren van hot spots – plekken waar veelvuldig aanrijdingen plaatsvinden – en het plaatsen van speciale wildreflectoren waarmee wilde dieren afgeschrikt worden. Hiermee zijn zij in staat om op sommige plaatsen het aantal aanrijdingen met 50% naar beneden te brengen.

Verkeersdeelnemers moeten de komende tijd extra opletten op overstekend wild op de provinciale wegen. De kans op een aanrijding met wilde dieren is groter in de eerste weken na de ingang van de zomertijd. Dit jaar wordt de klok verzet in de nacht van 28 op 29 maart.

Piketdienst: het nazoeken van gewonde dieren

Jagers draaien in veel delen van het land piketdienst. Op het moment dat de politie een aanrijding met een wild dier binnenkrijgt, wordt de dienstdoende jager gebeld met het verzoek te assisteren. Omdat het gewonde dier vaak wegkruipt werkt de jager met een speciaal getrainde hond waarmee hij het spoor volgt. Daarna verlost hij het gewonde dier snel en vakkundig uit zijn lijden. |

Het totale aantal uren dat jagers besteedden aan deze activiteiten bedroeg in 2013 meer dan 350.000 uur. Komende week zijn jagers extra alert op aanrijdingen met wilde dieren.

Standpunt
De Koninklijke Jagersvereniging is voorstander van een beleid waarbij én gevaarlijke plekken in kaart worden gebracht én gebiedsdekkend beheer van reeën-, zwijnen en hertenpopulaties plaats vindt.