Minder bestrijdingsmiddelen voor schoner water

Het grond- en oppervlaktewater in Zeeland moet schoner. Daarom werken agrariërs, gemeenten en het waterschap de komende jaren samen bij het verminderen van de uitstoot van bestrijdingsmiddelen. Er worden demonstraties gehouden en bijeenkomsten waar betrokkenen van elkaar kunnen leren.

>> Lees verder