Minister sluit palingvisserij 3 maanden vanaf 1 september

Bron: Ministerie van LNV

Vissers mogen van 1 september tot 1 december niet op paling vissen. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de palingvisserij gedurende drie maanden per jaar te sluiten omdat de Europese Commissie het huidige Nederlandse aalbeheerplan niet goedkeurt.

Verburg heeft hier in Brussel een gesprek over gehad met Europees Visserijcommissaris Joe Borg. In het aalbeheerplan dat minister Verburg in Brussel had ingeleverd, zouden vissers 157 ton schieraal uitzetten zodat de aal ongehinderd naar de Sargassozee zou kunnen zwemmen om te paaien. Deze hoeveelheid komt ongeveer overeen met een visverbod van twee maanden.

De organisatie van internationale marine biologen (ICES) heeft naar het Nederlandse aalbeheerplan gekeken en geoordeeld dat Nederland het streefbeeld voor de uittrek van schieraal – de hoeveelheid schieraal die moet uittrekken om het aalbestand te kunnen laten herstellen – te laag heeft geschat. Alleen een forse vermindering van de visserijinspanning is volgens de internationale mariene biologen een reële optie om een herstel van het aalbestand te realiseren.

Gezien de beoordeling van het Nederlandse aalbeheerplan door ICES, de gesprekken met Commissaris Borg, en de zeer slechte toestand van de aal sluit minister Verburg de palingvisserij voor drie maanden. De Europese Commissie zal daar eind september definitief over oordelen, maar heeft al aangegeven hier positief tegenover te staan. Dit betekent ook dat de beroepsvissers geen schieraal zullen uitzetten.

In afwachting van formele goedkeuring van het Nederlandse aalbeheerplan door de Europese Commissie sluit de minister de palingvisserij dit jaar van 1 oktober tot 1 december. Vanaf 2010 is palingvisserij van 1 september tot 1 december verboden.

Minister Verburg: ‘Ik besef dat dit een zeer groot offer is voor de palingvissers, maar uiteindelijk is het ook van belang voor de palingvisserij in Nederland dat het aalbestand zich kan herstellen’. Verburg heeft er bij Eurocommissaris Borg op aangedrongen met een Europees plan voor de sanering van de binnenvisserij te komen. De minister heeft voor de financiële gevolgen van de sluiting een bedrag van 700.00 euro gereserveerd voor de sector.

Het aalbeheerplan dat minister Verburg in december afgelopen jaar in Brussel had ingediend bevatte een sluiting van de palingvisserij van twee maanden. Op verzoek van de Tweede Kamer en in overleg met de beroepsvissers paste Verburg het plan aan. De visserij zou een maand gesloten worden en vissers zouden 50 ton schieraal uitzetten. De minister heeft het aalbeheerplan opnieuw gewijzigd naar aanleiding van de motie Koppejan. Volgens deze motie zouden beroepsvissers 157 ton schieraal ‘over de dijk’ zetten. Dit is vergelijkbaar met twee maanden sluiting van de visserij.