Algemeen

Uitnodiging Landelijke Schietdag 2009

Utrecht, 22 juli 2009;  Op 1 september a.s. zal op de banen van de k.s.v. de Betuwe te Ommeren weer het Landelijk Kampioenschap worden gehouden. Via de website en de jachtopzichter zult nader geinformeerd worden over de dag indeling.

De schietdagcommissie