Muntjaks: incidentele ontsnappingen of populatiegroei in stilte?

Regelmatig vraagt het Bureau van de Zoogdiervereniging aandacht voor de muntjak, een invasieve exoot die wordt gehouden in de Lage Landen en incidenteel ook in het wild voorkomt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de soort zich in de tweede helft van de negentiende eeuw explosief verspreid. Inmiddels komen er vele honderdduizenden muntjaks voor en vindt beheer plaats zoals in Nederland bij het ree.

>> Lees verder