Natuurmonumenten: Natuurwet heeft te weinig oog voor natuurbeleving

natuurmonumenten logoDe nieuwe natuurwet is een stap in de goede richting. Staatssecretaris Sharon Dijksma toont aan belang te hechten aan de intrinsieke waarde van de natuur. Maar Natuurmonumenten is bezorgd over voldoende bescherming van de belevingswaarde van natuur, zoals rust, stilte en duisternis.

De staatssecretaris scherpt de regels aan rond de jacht. Natuurmonumenten wil echter af van een vast aantal af te schieten dieren en pleit voor preventieve maatregelen om schade te voorkomen in plaats van het centraal stellen van afschot. In de ogen van Natuurmonumenten is het doden van dieren een laatste middel.

Actieve bescherming noodzakelijk

Natuurmonumenten pleit al geruime tijd voor het introduceren van een nieuwe vorm van natuurbescherming, het zogenaamde actief beschermingsbeleid. Niet het tegengaan van verdere achteruitgang van de natuur, maar actieve verbetering ervan staat centraal. Door gezamenlijke investeringen in natuur ontstaat natuur die tegen een stootje kan. Zo ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. Natuurmonumenten is blij dat het wetsvoorstel ruimte schept voor deze aanpak, maar heeft wel zorg over het vrijblijvende karakter van de wet op dit onderdeel. Veel zal afhangen van de uitvoering. Natuurmonumenten vindt het essentieel dat de staatssecretaris de lat hoog legt en ambitieuze, tastbare doelen stelt.

Weinig oog voor natuurbeleving

Ronduit kritisch is Natuurmonumenten over de bescherming van typische belevingswaarden. Juist deze waarden passen goed bij de mensgerichte benadering die Dijksma onlangs presenteerde in haar Rijksnatuurvisie. Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten: ,,Elke dag genieten honderdduizenden mensen van de prachtige natuur in Nederland. Om te recreëren, om gezonde lucht te ademen, om kinderen te laten spelen. Juist daarom moeten rust, stilte, ruimte en weids uitzicht beschermd blijven in Nederland. Het huidige wetsvoorstel heeft te weinig oog voor deze typisch Nederlandse natuurwaarden, die voor mensen zo belangrijk zijn.”

Jacht

Natuurmonumenten ziet afschot als laatste middel in het faunabeheer. Er moet juist maatwerk komen op basis van schade en overlast door wild en dus moeten de vaste standen worden opgeheven. In het afschotplan van Dijksma wordt dit van tevoren vastgelegd, terwijl Natuurmonumenten zo min mogelijk afschot van dieren wil zien. De natuur moet meer zelf bepalen. Eerst moet met preventieve maatregelen schade worden voorkomen in plaats van te starten met een dergelijk vastomlijnd plan. Het besluitvormingsproces in het wildbeheer moet in meer openheid plaatsvinden.

Natuurvandalisme aanpakken

Natuurmonumenten vindt dat natuurvandalisme als stroperij harder aangepakt moet worden. De laatste tijd neemt het aantal incidenten met vergiftigde roofvogels, kapotgemaakte dassenburchten en afvaldumpingen toe. Van strafrechtelijke vervolging van de daders zou een goede afschrikwekkende werking kunnen uitgaan. Natuurmonumenten roept de staatssecretaris op dit alsnog in het wetsvoorstel op te nemen.

Eerder dit jaar presenteerden vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties waaronder Natuurmonumenten hun visie voor de nieuwe natuurwet.