Vogelbescherming: meer ambitie gewenst in nieuw wetsvoorstel Natuurbescherming

vogelbescherming-nederland-logoDe Vogelbescherming vindt het aangepaste voorstel voor de nieuwe Wet natuurbescherming van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken een stap in de goede richting, maar ziet nog ruimte voor verbetering. Minpunt in het voorstel is onder meer dat er geen wettelijke eisen komen voor de bescherming en het beheer van andere natuurgebieden dan Natura 2000-gebieden.

>> Lees verder