Nieuwe (branche) organisatie bos en natuur in 2013

Een nieuwe (branche) organisatie voor het beheer van bos en natuur moet voor de zomer 2013 zijn opgericht. Dit heeft het bestuur van het   Bosschap in haar decembervergadering besloten. Het bestuur acht het van groot belang voor de sector bos en natuur dat de activiteiten die het Bosschap al bijna zestig jaar in het collectieve belang uitvoert, voortgezet worden. Voorbeelden hiervan zijn de cao bos en natuur, gedragscodes, inzet groene boa’s, groene geborgde waterschaps  – bestuurders en de verschillende praktijkadviezen. Ook het unieke onafhankelijke platform dat het Bosschap nu   voor de sector is, zorgt voor samenwerking en afspraken binnen de sector. Een belangrijk doel voor de nieuwe organisatie is om dit te evenaren.

Lees verder

Bosschap brief